Μαγνητική σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων

επιπλέον σώμα σφαιρών μετάλλων, μηχανικό επιπλέον σώμα.