Μαγνητική σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων

επιπλέον σώμα σφαιρών μετάλλων, μηχανικό επιπλέον σώμα, σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων ανοξείδωτου.