Σφαίρα διακοπτών επιπλεόντων σωμάτων

σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων αντλιών φρεατίων, επιπλέοντα σώματα ελέγχου επιπέδων, επιπλέον σώμα σφαιρών δεξαμενών.