Σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων χάλυβα

Λυχνία κοίλης χάλυβα μπάλες, επιπλέον σώμα σφαιρών νερού, σφαίρα σταθμών ύδατος.