Σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων χαλκού

σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων δεξαμενών χαλκού, σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων τουαλετών χαλκού, επιπλέον σώμα δεξαμενών αποθεμάτων.