Στρογγυλό επιπλέον σώμα σφαιρών

ballcock σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων, επιπλέον σώμα βαλβίδων τουαλετών, σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων δεξαμενών τουαλετών.