Σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων μετάλλων

μικρό επιπλέον σώμα βαλβίδων σφαιρών, επιπλέουσα σφαίρα χάλυβα, επιπλέουσα σφαίρα μετάλλων.