Επιπλέον σώμα ισόπεδων μετρητών δεξαμενών

επιπλέον σώμα ισόπεδων δεικτών δεξαμενών νερού, επιπλέον σώμα μετρητών καυσίμων, επιπλέον σώμα δεξαμενών diesel.