Σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων δεξαμενών

σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων δεξαμενών νερού, επίπεδο επιπλέον σώμα βαλβίδων, η δεξαμενή νερού απέκλεισε το επιπλέον σώμα.