Μαγνητικά επιπλέοντα σώματα ανοξείδωτου

ανοξείδωτη σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων, επιπλέοντα σώματα αισθητήρων, σφαίρα επιπλεόντων σωμάτων SS.