Υγρό επιπλέον σώμα επιπέδων

fueltank επιπλέον σώμα μετρητών, δεξαμενή αερίου που στέλνει το επιπλέον σώμα μονάδων, κυλινδρικό επιπλέον σώμα.